26 mars 2015

FANUC Nordics öppningsceremoni

Den 26 mars var ambassadör Morimoto inbjuden till det japanska företaget FANUC:s öppningsceremoni på deras nya nordiska kontor i Sollentuna. I sin egenskap av hedersgäst klippte ambassadören invigningsbandet och fick gå på en rundtur i de nya kontorslokalerna.

Öppningsceremonin med bandklippning
Öppningsceremonin med bandklippning (till vänster: FANUC Nordics VD, till höger: Ambassadör Morimoto).
Dalahäst
Som ett minne av öppnandet av det nya kontoret fick ambassadören en dalahäst med FANUC:s färger.
Rundtur
Rundtur på det nya kontoret.