25 februari 2015

Möte med biståndsminister Isabella Lövin

Den 25 februari hade ambassadör Morimoto ett möte med Sveriges biståndsminister Isabella Lövin, som planeras vara närvarande vid FN:s tredje världskonferens om katastrofriskreducering, vilken hålls i Sendai i mars. Under mötet diskuterade de bland annat ekonomisk samarbetspolitik och åtgärder mot ebola.