13 februari 2015

Ceremoni för överlämning av Japans utrikesministers utmärkelse till Åke Nordgren

Åke Nordgren och ambassadör Morimoto
Åke Nordgren (mottagare av utmärkelsen) och ambassadör Morimoto

Den 13 februari överlämnade ambassadör Morimoto Japans utrikesministers utmärkelse för år 2014 till Åke Nordgren. Åke Nordgren, utnämnd till Sakesamuraj, har genom bland annat deltagande och föreläsningar på livsmedelsrelaterade händelser i hela Europa bidragit till spridningen av japansk mat- och sakekultur både i Sverige och utomlands. Åke Nordgren uttryckte stor glädje över den uppskattning han fick för sin prestation.