19 januari 2015

Ambassadör Morimoto på artighetsvisit hos Försvarsminister Hultqvist

Den 19 januari avlade ambassadör Morimoto en artighetsvisit hos försvarsminister Peter Hultqvist. De diskuterade bland annat båda länders säkerhetssituation samt det bilaterala försvarssamarbetet. Försvarsminister Hultqvist uttryckte en förhoppning om att försvarssamarbetet ytterligare kommer att fördjupas i framtiden.

新年お祝いの鏡割り

Från vänster: Försvarsattaché Uchiyama,
Försvarsminister Hultqvist och Ambassadör Morimoto