10 december 2014

Nobelprisutdelningen

Copyright © Nobel Media AB 2014 , Photo: Alexander Mahmoud

Den 10 december hölls Nobelprisutdelningsceremonin i Stockholms konserthus. Från ambassaden deltog ambassadörsparet Morimoto, Minister Hideki Ishizuka samt förste ambassadsekreterare Masafumi Sato.

Professor Anne L'Huillier från KVA höll utdelningstalet för fysikpriset. Hon refererade till en fras från "Sagan om Ringen" och menade att blå LED kunde vara ett ljus på platser dit det normala elnätet inte sträcker sig. Hon hyllade pristagarnas upptäckt och uttryckte att det verkligen är ett ljus som lyser upp de mörkaste platserna. Efter talet gick profesorerna Akasaki, Amano och Nakamura en och en till mitten av scenen där de fick mottaga sina medaljer av H.M. Konungen.

Relaterad länk: The Nobel Prize in Physics 2014: Award Ceremony Speech