14 november 2014

Ambassadör Morimotos möte
med Beatrice Ask och Lena Asplund

Beatrice Ask och Ambassadör Morimoto
Beatrice Ask och Ambassadör Morimoto.

Den 14 november bjöd Ambassadör Morimoto till sitt residens in förra Justitieministern Beatrice Ask, nu Justitieutskottets ordförande, samt Lena Asplund, ordförande för Svensk-Japanska Parlamentarikerförbundet, för diskussion angående Japans och Sveriges politik och ekonomi samt beträffande utbytet mellan olika kulturutövare.