29 oktober 2014

Symposium för utbyte av idéer angående kvinnofrågor

Den 29 oktober inbjöds kvinnliga ambassadörer stationerade i Sverige till ambassadörens residens för att diskutera kvinnofrågor. Ambassadör Morimoto inledde med en summering av WAW Tokyo 2014 (World Assembly for Women in Tokyo), och fortsatte därefter med att berätta om den aktuella situationen beträffande jämlikheten i Japan samt om på vilka sätt som regeringen under premiärminister Abe försöker tackla frågan.

Eftersom deltagarna har olika bakgrunder inom sina respektive länders ekonomiska, politiska och kulturella sfärer blev diskussionen livlig, och många intressanta synpunkter framfördes.