21 oktober 2014

Ambassadör Morimoto föreläste på Stockholms Universitet

Den 21 oktober höll Ambassadör Morimoto en föreläsning för de många studenter som studerar japanska på Instutitionen för Orientaliska språk på Stockholms Universitet. Under föreläsningen presenterade ambassadören den japanska kulturen och berättade om utmärkande drag hos det japanska folket. Ambassadören berättade också om den "Speech Contest" som är planerad att äga rum den 24 januari nästa år, och han uppmuntrade studenterna att deltaga i den. Efter föreläsningen ställde studenterna många frågor. Den japanska ambassaden verkar för att främja intresset för det japanska språket och sprida kunskap om Japan i Sverige.