7 oktober 2014

Lunch med Japansk-Svenska Sällskapet och Svensk-Japanska Sällskapet

Den 7 oktober höll ambassadören en lunch på sitt residens för en delegation ledd av Noriko Mizuta, ordförande för Japansk-Svenska Sällskapet som var på besök i Sverige, samt styrelseledamöterna från Svensk-Japanska Sällskapet i Sverige. Syftet var samtal och utbyte av åsikter om hur man kan fördjupa relationerna mellan Japan och Sverige.