23 september 2014

Järnvägssamarbete mellan Japan och Sverige

Den 23 september bjöd ambassadören in till sitt residens de japanska och svenska deltagarna i järnvägssamarbetet mellan Japan och Sverige för samtal om fortsatt främjande av detta samarbete.

I maj förra året undertecknade det svenska näringsdepartementet och Japans Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ett samförståndsavtal inom järnvägsområdet. Genom ömsesidiga besök har därefter åsikter utbytts om tekniska lösningar för höghastighetsjärnväg och åtgärder för snöröjning. Under det aktuella mötet reviderades den handlingsplan som är baserad på samförståndsavtalet, och en överenskommelse träffades beträffande en ny plan för praktiskt utbyte inom järnvägsområdet.