17 september 2014

Yoshinao Mishima, rektor för Tokyo Institute of Technology, besökte Sverige

Den 17 september bjöd ambassadör Morimoto in rektor Yoshinao Mishima från Tokyo Institute of Technology, som var i Sverige för att stärka forskningssamarbetet mellan svenska högskolor och Japan, samt Professor Peter Gudmundson från KTH. De bjöds in till ambassadörens residens för att diskutera möjliga förbättringar av det vetenskapstekniska utbytet.

TIT (Tokyo Institute of Technology) och KTH har långvariga relationer att bygga vidare på, bland annat när det gäller kontakter mellan lärare, forskare och studenter, samt informationsutbyten av olika slag. Den här gången fördes diskussionen på en högre nivå och gällde insikten om att TIT och KTH båda har en liknande bakgrund med teknisk inriktning, och att detta bekräftar den ömsesidiga strävan efter att bygga vidare på och fördjupa den nuvarande relationen.

Dessförinnan gjorde representanterna från TIT ett besök vid Uppsala universitet, där de bland annat ordnade ett symposium med hjälp av JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) center för forskningskontakter i Stockholm.

Från vänster: Vicerektor Tatsumi, Professor Gudmundson, Ambassadör Morimoto, Rektor Mishima (TIT), Vicerektor Otani, samt Professor Akutsu (chef för JSPS forskningskontaktcenter i Stockholm)
Från vänster: Vicerektor Tatsumi, Professor Gudmundson, Ambassadör Morimoto, Rektor Mishima (TIT), Vicerektor Otani, samt Professor Akutsu (chef för JSPS forskningskontaktcenter i Stockholm).