11-17 september 2014

Justitierådet Kiyoko Okabe besökte Sverige

Photo: Royal Court, Sweden

Andra från vänster: Justitieråd Svante O. Johansson och Justitiekansler Anna Skarhed. Från mitten: Ambassadör Morimoto, Eva Fröjelin, Generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten, Anders Thornberg, Generaldirektör på SÄPO, Kiyoko Okabe, Justitieråd på japanska Högsta domstolen, samt Justitieombudsmannen Lars Lindström.

Justitierådet Kiyoko Okabe besökte Sverige mellan 11 och 17 september. Under sin vistelse i Sverige besökte hon Högsta domstolen, Svea Hovrätt och Stockholms Universitet, samt träffade och utbytte idéer med olika personer från den juridiska världen.

Den 16 september arrangerades ett möte på ambassadörens residens, dit justitierådet Okabe samt representanter för det juridiska Sverige var inbjudna. Diskussionerna handlade om hur det juridiska utbytet mellan Sverige och Japan kan utvecklas.