11 september 2014

Besök av en delegation från Kyoto Universitet

Mellan den 11 och 12 september besökte en delegation från Kyoto Universitet Sverige under ledning av vicerektor Michiaki Mishima. De arrangerade ett symposium tillsammans med fyra svenska högskolor -- Stockholms Universitet, Uppsala Universitet, KTH och Karolinska Institutet -- för att diskutera det vetenskapliga utbytet dem emellan.

Ambassadör Morimoto tog detta tillfälle i akt och bjöd in till en mottagning på sitt residens, där han förde ett samtal med de olika inblandade personerna. På mottagningen deltog bland andra Professor Junichi Mori (chef för Internationella Centret på Kyoto Universitet), Professor Astrid Söderberg Widding (rektor på Stockholms Universitet), Professor Eva Åkesson (rektor på Uppsala Universitet), Professor Ramon Wyss (vicerektor på KTH) samt Professor Kerstin Tham (vicerektor på Karolinska Institutet). Dessutom deltog Sveriges tidigare ambassadör i Japan Lars Vargö med anledning av sina erfarenheter som utbytesstudent vid Kyoto Universitet.

Gruppfoto
Gruppfoto i samband med symposiet
Ambassadör Morimoto håller tal på mottagningen
Ambassadör Morimoto håller tal på mottagningen
Sveriges tidigare ambassadör i Japan Lars Vargö håller tal
Sveriges tidigare ambassadör i Japan Lars Vargö håller tal