3 september 2014

Utdelning av 2014 års Stockholm Junior Water Prize

Den 3 september delade kronprisessan Victoria ut Stockholm Junior Water prize vid en prisutdelningsceremoni på Grand Hôtel, där ambassadör Morimoto närvarade.

På årets upplaga av Stockholm Junior Water Prize deltog elever från Japan Hiroshima Prefekturens Kokutaiji Gymnasium. Tyvärr nådde de inte första pris, men under tävlingen fick de träffa studerande från många länder och fick lära sig mycket, och vi ser fram emot deras framtida aktiviteter.

Den 5 september besökte deltagarna och lärarna från Kokutaiji-gymnasiet ambassaden, där de samtalade med ambassador Morimoto.

Från vänster: Vicerektor Tatsumi, Professor Gudmundson, Ambassadör Morimoto, Rektor Mishima (TIT), Vicerektor Otani, samt Professor Akutsu (chef för JSPS forskningskontaktcenter i Stockholm)
Deltagarna från Kokutaiji-gymnasiet tillsammans med ambassadör Morimoto.