24 augusti 2014

Ambassadörsparets deltagande i Gadeliusdagen och en minnesceremoni

Zuikitei

Den 24 augusti deltog ambassadörsparet i Gadeliusdagen och minnesceremonin som hölls i tehuset Zuikitei på Etnografiska museet. Teceremonin är årligt evenemang för att visa respekt och tacksamhet för Ida Ttotzig, Ginjiro Fujiwara och Taro Gadelius som gjorde stora insater för byggandet av såväl det första som det nuvarande tehuset. I slutet av teceremonin läste Ambassadör Kaj Falkman sin haiku (japansk dikt).

Mellan flaggan och månen
Hörs en sång
Från en okänd fågel

(Engelsk översättning)

Between the flag and the moon
A song is heard
From an unknown bird

Tolkning: När jag tittar på den hissade svenska flaggan på gården och månen som lyser på himlen i den tidiga morgonen hörs en fågel sjunga. Det känns som att denna okända fågel också firar Gadeliusdagen.

Tehuset Zuikitei

Zuikitei Zuikitei

Tack vare insatser av Ida Trotzig, som engagerade sig i Japans te- och ikebana-kultur, och en donation från Ginjiro Fujiwara, VD på det japanska papperstillverkningsföretaget Oji-seishi, byggdes det första Zuikitei-tehuset år 1935. Tehuset förstördes dock av en brand år 1969. Det återuppbyggdes 1990 med hjälp av Taro Gadelius från Gadelius AB och fyra japanska papperstillverkningsföretag, däribland Oji-seishi.

År 2015 firas 25-årsjubileumet av det nya husets byggande. För närvarande pågår ett projekt för att reparera de slitna delarna och bevara Zuikitei.

Relaterad länk: Zuikitei (Etnografiska museet)

Japanska Thesällskapet - Tankokai Sweden Association

Bland Japanska Thesällskapets aktiviteter ingår demonstration av teceremonin, en kurs för nybörjare, visning av tehuset Zuikitei och servering av japanskt te. Eiko Duke, en av grundarna, fick japanska utrikesministerns utmärkelse år 2008.

Relaterad länk: Japanska Thesällskapet