22 augusti 2014

Ett tillfälle att utbyta idéer med Professor Yoshinori Tokura

Ambassadör Morimoto träffade Professor Yoshinori Tokura, chef för RIKEN "Center for Emergent Matter Science" samt Professor på Tokyo Universitets Tokura & Fujioka Laboratorium, som i december 2013 blev utnämnd till hedersdoktor av Uppsala Universitet och som även i januari 2014 blev utvald till utländsk medlem av Kungliga Vetenskapsakademin. De möttes för att tala om hur att förbättra det vetenskapliga och forskningsrelaterade utbytet mellan Sverige och Japan.

Ambassadören fick också höra om intressanta ämnen så som utveckling av lågenergi-informationsteknik uppkommen ur forskningen om starkt korrelerade material som är ett fält inom den materialvetenskapliga spjutspetsforskningen.

Från höger: Akutsu Hideo, Chef för JSPS Stockholm, Prof. Tokura, Ambassadör Morimoto och Förste Sekreterare Masafumi Sato
Från höger: Akutsu Hideo, Chef för JSPS Stockholm, Prof. Tokura, Ambassadör Morimoto och Förste Sekreterare Masafumi Sato