27-29 juli 2014

Besök av Masako Mori, Minister för konsumentfrågor och livsmedelssäkerhet, åtgärder mot minskande födelsetal, och jämställdhet

Masako Mori, Minister för konsumentfrågor och livsmedelssäkerhet, åtgärder mot minskande födelsetal, och jämställdhet, besökte Stockholm den 27 till 29 juli, för att utbyta idéer om stöd till barnfamiljer, främjande av kvinnor i arbetslivet, konsumentfrågor med mera.

Den 28 juni besökte hon Familjecentret Skogås-Trångsund i Huddinge och fick höra om centrets roll, vilket är att ge heltäckande stöd till barnfamiljer, genom att ge tillgång till personal och tjänster på ett och samma ställe, varefter hon blev visad runt i lokalerna.

Efter detta hade hon ett möte med Birgitta Ohlsson, EU-ministern, och träffade även Margareta Björk, Kommunfullmäktige. På mötena utbytte de tankar om den nuvarande situationen för barnfamiljer och konsumentfrågor i både Sverige och Japan. Minister Mori fick även en unik chans att uppleva arbetsmiljön för en arbetande mamma, då Minister Ohlsson tog emot Minister Mori med sin 7 veckor gamla dotter.

Under varje möte berättade Minister Mori om säkerhetsåtgärderna för Japanska livsmedel, för att förmedla förståelse för det japanska systemet, och hon delade även ut broschyrer och referensmaterial.

Med personal på Familjecentret
Med personal på Familjecentret
Minister Mori lyssnar på en medarbetare
Minister Mori lyssnar på en medarbetare
Minister Mori utbytte tankar och idéer med Minister Ohlsson
Minister Mori utbytte tankar och idéer med Minister Ohlsson
Med Margareta Björk, Kommunfullmäktige
Med Margareta Björk, Kommunfullmäktige
Minister Mori berättade om stöd till barnfamiljer i Japan
Minister Mori berättade om stöd till barnfamiljer i Japan