11-12 juli 2014

Ambassadör Morimotos besök till Kiruna och den japanska utvecklingen av nästa generations överljudsfarkoster i Sverige

Från den 11 till 12 juli besökte ambassadör Morimoto Kiruna för att främja det vetenskapliga diplomatin mellan Sverige och Japan. Under samma resa besökte ambassadören också forskningsanläggningar som ligger över norra polcirkeln samt tog del av industriell verksamhet i området.

Den 11 juli besöktes Institutet för Rymdfysik (IRF) där ambassadören av Dr. Yoshifumi Futaana fick en presentation om vilken rymdforskning som utförs vid anläggningen norr om polcirkeln.

Därefter var det dags att besöka Swedish Space Coorporation (SSC) som håller till utanför Kiruna i Esrange rymdcenter, där Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) utför experiment med överljudsplan (D-SEND Projektet) vid Esrange testområde. Vid besöket fick ambassadören en förklaring om projektet och tittade på testplanet. Testerna som utförs är en uppföljning av dem från sommaren förra året. Genom att mäta de ljudbangar som testfarkosten alstrar kan man samla den information som behövs för att utveckla nästa generations överljudsflygplan.

Den 12 juli besökte ambassadören LKAB och gruvan i Kiruna. Gruvan har varit i bruk sedan runt år 1900 och producerar ungefär 90% av Europas järnmalm. För att man ska kunna fortsätta utvinningen av malmen som ligger under Kiruna stad pågår ett stort projekt med att flytta större delen av staden inom de närmaste 20-30 åren. Ambassadören lyssnade också på en presentation om ett unikt projekt där man använder övergivna delar av gruvan för att odla Shiitake-svamp.

Ambassadören på besök hos IRF
Ambassadören på besök hos IRF
ステファン・ロヴェーン社民党党首
Ambassadören på besök på Esrange Space Center, här med testplanet från JAXA
Inuti gruvan i Kiruna Kiruna stad samt gruvan utifrån
Besök på LKAB (Vänster: Inuti gruvan i Kiruna; Höger: Kiruna stad samt gruvan sedd utifrån)