24 juni 2014

Överlämnande av minnesfoto till Harriet Walberg, förra rektorn för Karolinska Institutet, tillika mottagare av Japans utmärkelse

På våren 2014 blev Harriet Walberg utsedd till mottagare av "Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star" och hon blev inbjuden att deltaga i utdelningsceremonin vid kejserliga palatset den 9 maj. Ambassadör Morimoto gratulerade återigen till utmärkelsen och överräckte även ett minnefotografi från utdelningsceremonin.

(Från höger: Hideo Akutsu, Chef för JSPS Forskningskontaktcenter, Ambassadör Morimoto, Harriet Walberg, F.D. Rektorn för KI, Anders Hamsten, Nuvarande Rektor för KI, Ulrika Widegren, Vetenskaplig sekreterare för KI)
(Från höger: Hideo Akutsu, Chef för JSPS Forskningskontaktcenter, Ambassadör Morimoto, Harriet Walberg, F.D. Rektorn för KI, Anders Hamsten, Nuvarande Rektor för KI, Ulrika Widegren, Vetenskaplig sekreterare för KI)

Professor Walberg sa det var en stor ära att mottaga sin orden i det kejserliga palatset och att deltaga vid den traditionella utdelningsceremonin, och hon sa vidare att hon kommer fortsätta att anstränga sig för att utveckla det vetenskapliga utbytet mellan Sverige och Japan. Professor Walberg slutade på Karolinska under år 2014 och är från i juni detta år utsedd till universitetskansler och chef för Unversitetskanslerämbetet.

Relaterad länk: Japansk utmärkelse till Professor Harriet Wallberg