10 juni 2014

Ambassadör Morimoto deltog vid utdelningen av Stockholmspriset i kriminologi 2014

Den 10 juni hölls i Stockholms stadshus utdelningsceremonin för Stockholmspriset i kriminologi 2014. Pristagare var Professor Daniel Nagin från Carnegie Mellon Universitetet och Professor Joan Petersilia från Stanford Universitetet. Pristagarna belönas för deras arbete med att med fakta visa vad som fungerar och inte fungerar med fängelse och frivård och att de genom detta förändrat hur man använder de båda. Professor Nagin belönades för hans arbete där han visade på den negative affekten som fängelser kan ha på fångar och deras återfallsrisk. Professor Petersili belönades i sin tur för hennes arbete med återfallsförbrytare som har lett ökat stöd direkt efter fängelset.

Detta pris instiftades år 2006 med stöd från Justitiedepartementet och omtalas som kriminologins Nobelpris. Det utdelas varje år till personer som genom sin framstående forskning eller tillämpning av forskning haft stort inflytande inom brottsbekämpning eller mänskliga rättigheter. Av de som var med att grunda priset kan nämnas The Hitachi Mirai Foundation och på panelen som utsedde årets pristagare så ingick Professor Tsutomi Hiroshi från Shizuoka Kenritsu Universitet.

Från ambassaden deltog ambassadör Morimoto som tog tillfället i akt att tala med bland annat Justitieminister Beatrice Ask och polischef Bengt Svensson samt cheferna för Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Ekobrottsmyndigheten, Brottsoffersmyndigheten och andra personer relaterade till svenska rättssystemet. Justitieministern berättade för ambassadören att hennes son varit utbytesstudent på gymnasiet i Fukuoka-prefekturen och att hon därför har starka känslor för Japan.