Ambassadör Morimotos deltagande vid Svensk-Japanska Sällskapets årsmöte

19 maj 2014

Prinsessan Kristina och årets stipendiater
Prinsessan Kristina och årets stipendiater
Ambassadör Morimoto håller tal
Ambassadör Morimoto håller tal

Den 19 maj närvarade Prinsessan Kristina och Ambassadör Morimoto vid Svensk-Japanska Sällskapets årsmöte. Efter årsmötets formella del hjälpte Prinsessan Kristina till att förrätta stipendieutdelningsceremonin, och därefter höll ambassadören ett tal på svenska.