16 maj 2014

Mottagning för svenska ungdomar som deltog i japanska regeringens The Global Leader Development Program

Den 16 maj inbjöds deltagarna från Sverige i The Global Leader Development Program (GLDP) för budgetåret 2013 till en mottagning på ambassadörens residens tillsammans med deltagare från föregångaren Ship for World Youth (SWY). Ambassadör Morimoto diskuterade kulturella skillnader mellan Sverige och Japan, och som avslutning visade programdeltagarna bland annat upp den dans de hade fått lära sig till den traditionella japanska sången Soran-bushi.