Den 24 till 26 april 2014

Ambassadörens besök till Göteborg

För att närvara vid invigningen av temåret om Japan vid Göteborgs botaniska trädgård besökte Ambassadör Morimoto Göteborg mellan 24 och 26 april. I den botaniska trädgården finns förutom japanska körsbärsträd ett stort antal andra japanska växter planterade. Vid besöket fick ambassadören stor hjälp av Claes Grill, ordförande för föreningen Botaniskas Vänner samt Honorär generalkonsul för Japan i Göteborg.

Ambassadören fick även tillfälle att träffa och utbyta idéer med Västra Götalands landshövding Lars Bäckström samt Göteborgs kommunfullmäktiges ordförande Lena Malm.

Med Lars Bäckström
Med Lars Bäckström.
Med Lena Malm
Med Lena Malm (i mitten).

Ambassadören besökte även Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. På besöket på GU träffade ambassadören rektor Pam Fredman och höll även en föreläsning om japansk populärkultur. Vidare besöktes Volvo AB:s huvudkontor där ambassadören hade ett möte med VD Olof Persson.

Med Pam Fredman
Med Pam Fredman (i mitten).
Chalmers tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola.
Föreläsning på Göteborgs universitet
Föreläsning på Göteborgs universitet.
Möte med studenter som läser japanska
Möte med studenter som läser japanska.
VD Olof Persson
VD Olof Persson (i mitten till vänster).