11 april 2014

Det fjärde Global Child Forum

Den 11 april hölls det fjärde Global Child Forum på Kungliga slottet i Stockholm. Den här gången var temat "Partnerskap för barns rättigheter, idag och för framtiden". Där samlades representanter från olika länder, internationella företag, FN, den akademiska världen samt drygt 300 gäster. Det hölls många tal och debatter, och från Japanska ambassaden deltog ambassadör Morimoto.

H.M. kungen och drottningen tillsammans med årets talare
Foto: Kungahuset.se

H.M. kungen och drottningen tillsammans med årets talare.

Global Child Forum grundades år 2009 av H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia som en plattform för att utbyta information och föra diskussioner med specialister beträffande förbättringar av barns rättigheter.

Drottning Silvia, som är mycket aktivt engagerad i arbetet med att skydda barns mänskliga rättigheter, har hittills varit i Japan fyra gånger för att delta i internationella konferenser på detta tema.

H.M. Drottning Silvia håller tal
Foto: Kungahuset.se

H.M. Drottning Silvia håller tal.