23 mars 2014

Minnesdag: Tre år efter katastrofen i Japan

Den 23 mars deltog ambassadör Morimoto vid en minneshögtid i Gustaf Adolfskyrkan. Pastor Arne Wikströms predikan följdes av sången "Rokudan no shirabe" framförd på Koto och Shakuhachi samtidigt som de församlade tände ljus till minnet av katastrofens offer och deras familjer. Därefter framfördes dansen "Water Study", baserad främst på Schuberts verk, och efter det sjöngs bland annat de två sångerna "Saitarobushi" och "Hana wa saku", vilka är förknippade med det drabbade området.

Minnesdag