20 februari 2014

Förlänandeceremoni av japansk orden för Jan Lindhe, professor emeritus vid Göteborgs universitet

Den 20 februari ägde en förlänandeceremoni rum på ambassadörens residens för Jan Lindhe, professor emeritus vid Göteborgs universitet. Professor Lindhe, en av världens auktoriteter inom forskning om förbyggande metoder för tandrotsjukdomar, har värnat de japanska tandforskarnas utveckling såväl som att bidra till utvecklingen av tandvården i Japan genom att publicera artiklar och böcker samt hålla ett flertal föreläsningar i Japan. Med anledning av detta tilldelades Professor Lindhe Japans orden "Order of the Rising Sun Gold Rays with Neck Ribbon" under hösten 2013. Familjen Lindhe närvarade vid ceremonin, med en trevlig stämning från början till slut.

Överlämnande av diplomet
Överlämnande av diplomet.
Överlämnande av orden
Överlämnande av orden.

Se vidare pressmeddelandet: Conferment of a Japanese Order to Prof. Jan Lindhe PDF.