16 till 18 februari 2014

Ambassadör Morimotos besök till Malmö och Lund

Stadshuset i Malmö

Stadshuset i Malmö.

Den 16 februari till den 18 februari besökte ambassadör Morimoto Malmö och Lund i Skåne. Han avlade artighetsvister till Margareta Pålsson, Skånes landshövding, Kent Andersson, kommunfullmäktiges ordförande i Malmö, samt Annika Annerby Jansson, kommunfullmäktiges ordförande i Lund. Ambassadör Morimoto besökte också Toyota hub terminal, Honda Nordic, Sony Mobile och Mobile Heights. Ambassadör Morimoto höll en föreläsning om japansk kultur med tonvikt på modern popkultur i Japan. Vi vill tacka Leif Almö, Japans honorära generalkonsul i Malmö, för gott samarbete och fint arrangerande av besöket.

Margareta Pålsson, Skånes landshövding (andra från höger)
Margareta Pålsson, Skånes landshövding (andra från höger).
Kent Andersson, kommunfullmäktiges ordförande i Malmö
Kent Andersson, kommunfullmäktiges ordförande i Malmö.
Annika Annerby Jansson, kommunfullmäktiges ordförande i Lund (andra från vänster)
Annika Annerby Jansson, kommunfullmäktiges ordförande i Lund (andra från vänster).
Honda Nordic
Honda Nordic.
Toyota hub terminal
Toyota hub terminal.
Ambassadören håller föredrag på Lunds universitet
Ambassadören håller föredrag på Lunds universitet.