7 februari 2014

Förlänandeceremoni av japansk orden för Riksmarskalken Svante Lindqvist

Den 7 februari ägde en förlänandeceremoni rum på ambassadörens residens för Riksmarskalken Svante Lindqvist. Han har ägnat sig åt inte bara underhållandet av förbindelsen mellan Japans kejsarfamilj och Sveriges kungahus, utan också främjandet av det akademiska utbytet mellan Japan och Sverige i egenskap av före detta museichef för Nobelmuseet och före detta preses vid Kungliga Vetenskapsakademien. Till erkännande av hans enorma insatser tilldelades han Japans orden "Grand Cordon of the Order of the Rising Sun" under hösten 2013. Vid ceremonin höll ambassadör Morimoto sitt gratulationstal följt av förlänandet av diplomet och ordern, varefter Riksmarskalken höll sitt svarstal som avslutades med hans egna haiku (en form av japansk kort dikt) på svenska.

Överlämnadet av diplomet
Överlämnadet av diplomet

Frusen domherre

ser häpen in i salen

En man som rodnar

Med Riksmarskalken som bär sin orden
Med Riksmarskalken som bär sin orden

Se vidare pressmeddelandet: Conferment of a Japanese Order to Prof. Svante Lindqvist PDF.