31 januari till 2 februari 2014

Ambassadör Morimotos besök till Umeå

Den officiella invigningceremonin

Den officiella invigningceremonin.

Den 31 januari till den 2 februari besökte ambassadör Morimoto och hans fru Umeå, Europas kulturhuvudstad 2014. De närvarade vid den officiella invigningceremonin och avlade artighetsvisiter hos Magdalena Andersson, Västerbottens landshövding och Marie-Louise Rönnmark ordförande i kulturhuvudstadsutskottet och kommunalråd i Umeå. De besökte också Komatsu Forest AB, Dragonskolans Teknikcenter och Norrlands universitetssjukhus, som samarbetar med Fukushima och Nippon University. Ambassadör Morimoto avlade också artighetsvisit hos Lena Gustafsson, rektor för Umeå universitet, samt höll en föreläsning på Umeå universitet om japansk kultur och modern popkultur.

Ambassadörsparet och vd Toshio Miyake på Komatsu Forest
Ambassadörsparet (i mitten) och vd Toshio Miyake på Komatsu Forest (längst till vänster).
Besök på Dragonskolans Teknikcenter
Besök på Dragonskolans Teknikcenter.
Ambassadören håller föredrag på Umeå universitet
Ambassadören håller föredrag på Umeå universitet.
Professor Olof Lindahl och ambassadör Morimoto på Norrlands universitetssjukhus
Professor Olof Lindahl och ambassadör Morimoto på Norrlands universitetssjukhus.