20 december 2013

Överenskommelse om försvarsutbyte mellan Japan och Sverige

Den 20 december undertecknades en överenskommelse om försvarssamarbete mellan försvarsdepartementen i Japan och Sverige. I överenskommelsen vill de båda länderna utöka dialogen och samarbetet inom försvarsområdet, och bidra till internationell fred och stabilitet.

Japan och Sverige delar grundläggande värderingar såsom demokrati, rättssäkerhet och respekt för mänskliga rättigheter, och möter globala säkerhetsutmaningar bland annat genom att främja internationellt fredssamarbete.

Mer information: Detaljer om försvarsutbytet mellan Japan och Sverige (japanska)