5 december 2013

Undertecknandet av protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan

Den 5 december undertecknade på Finansdepartementet japanska ambassadören och statssekreterare Mikael Lundholm protokollet om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst och förhindrande av skattebrott med avseende på inkomstskatt.

Protokollet utökar möjligheterna till skattebefrielse vid usprunget för investeringsinkomster (utdelning, ränta och royalty) för att ytterligare främja ömsesidiga investeringar i de båda länderna.

Ambassadör Morimoto och statssekreterare Mikael Lundholm
Ambassadör Morimoto och statssekreterare Mikael Lundholm
Efter underteckningen
Efter undertecknandet