24 September 2013

Seminarium om höghastighetsjärnvägar

Seminarium om höghastighetsjärnvägar

Seminarium om höghastighetsjärnvägar (24 september)

Näringdepartementet och MLIT enades om en aktionsplan för samarbete på järnvägsområdet

Näringdepartementet och MLIT enades om en aktionsplan för samarbete på järnvägsområdet (25 september)

Vid ett seminarium om höghastighetsjärnvägar den 24 september deltog en japansk delegation från Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency (JRTT), East Japan Railway Company (JR-EAST) och andra järnvägsrelaterade företag. Seminariet anordnades med stöd av det samarbetsavtal för järnvägsområdet som undertecknades mellan Näringdepartementet och MLIT den 17 maj 2013. De omkring 100 svenska deltagarna visade intresse för teknologin hos höghastighetståget Shinkansen och de japanska åtgärderna för röjning av snö som hindrar tågtrafiken, och de såg fram emot framtida samarbeten.