6 september 2013

2013 Stockholm Junior Water Prize

Gruppbild

Fredagen den 6 september 2013 träffade ambassadör Watanabe en grupp studenter från Sanyo Girls Senior High School i Okayama-prefekturen. Studenterna från skolans geografi-och historiaklubb representerade Japan i finalen av tävlingen 2013 Stockholm Junior Water Prize.

I sitt tävlingsbidrag hade de japanska studenterna valt att tackla problemet med den stora mängden skräp och avfall som ligger på botten av Seto-naikai (Japanska innanhavet). Först samlade de ihop och avlägsnade skräp och avfall från havsbottnen med hjälp av stora trålfiskenät fästa vid båtar. Därefter satsade studenterna på utbildningskampanjer för att uppmärksamma allmänheten på nedskräpningens stora skadeverkningar på Seto-naikai.

Så även om de tyvärr inte lyckades att vinna det internationella priset, så var det säkerligen en fin upplevelse för dem att genom tävlingen kunna träffa finalister från en rad olika länder. Vi önskar dem all framgång i framtiden!