Onsdagen den 3 april 2013

Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress

Tillsammans med Stefan Löfven, Socialdemokraternas partiordförande
Tillsammans med Stefan Löfven,
Socialdemokraternas partiordförande.
Tillsammans med deltagarna i seminariet om En progressiv utrikespolitik
Tillsammans med deltagarna i seminariet om En progressiv
utrikespolitik. Mona Sahlin, tidigare partiordförande (2a f.v.främre
raden) och Wanja Lundby-Wedin, tidigare LO-ordförande
(3a f.v. främre raden).

Den 3 april besökte Ambassadör Watanabe Socialdemokraternas 37:e ordinarie partikongress i Göteborg.