20 mars 2013

Besök till Röda Korsets Sjukhus

Ambassadör Watanabe och hans fru besökte Röda Korsets Sjukhus i Solna den 20 mars. De var på en föreläsning som hölls av direktör Eva von Strauss och hennes medarbetare om sjukhusets verksamhet: protesträning, vård av lymfödem, EX-Center (verksamhet för patienter med thalidomid) och deras samarbete med japanska Röda Korset.

Tillsammans med direktören och medarbetarna i ett rehabiliteringsrum
Tillsammans med direktören och
medarbetarna i ett rehabiliteringsrum.
Får en förklaring om proteser vid protesavdelningen
Får en förklaring om proteser vid protesavdelningen.