12 februari 2013

Judoläger för personer med funktionsnedsättning

Med Judoförbundets ordförande Alf Tornberg
Med Judoförbundets ordförande Alf Tornberg.
Med träningslägrets deltagare
Med träningslägrets deltagare.

Ett judoläger, gemensamt arrangerat av några olika organisationer såsom ABCD Budokai Sverige och Svenska Judoförbundet, hölls den 12 februari för personer med särskilda behov / funktionsnedsättning. Ambassadör Watanabe gjorde ett besök där. Hidemasa Tokuyasu, själv judo-utövare med 7 dan från Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences, hade kommit hela vägen från Japan för att vara gästinstruktör på lägret. Hans utlärningsmetod var livlig och tydlig, och personer med sådana funktionsnedsättningar som cerebral pares kunde njuta av att delta i detta läger.