30 november 2012

Besök på Arbetsförmedlingen Spånga Tensta

Ambassadör Yoshiki Watanabe besöker Arbetsförmedlingen Spånga/Tensta

Den 30 november besökte Ambassadör Yoshiki Watanabe Arbetsförmedlingen Spånga Tensta, belägen i Stockholms närförort. Han blev runtvisad på kontoret och utbytte åsikter med de anställda om hur läget ser ut och vilka utmaningar som den svenska och den japanska arbetsmarknaden står inför.