30-31 oktober 2012

Ambassadör Watanabes besök till Göteborg

Tillsammans med Professor Markides, rektor för Chalmers tekniska högskola, och personal vid Chalmers tekniska högskola
Tillsammans med Professor Markides, rektor för Chalmers tekniska högskola (andra personen från höger), och personal vid Chalmers tekniska högskola.
Landshövding Bäckström och Ambassadör Watanabe
Landshövding Bäckström och Ambassadör Watanabe.
Tillsammans med Professor Fredman, rektor för Göteborgs universitet
Tillsammans med Professor Fredman, rektor för Göteborgs universitet.

Den 30 och 31 oktober besökte Ambassadör Watanabe Göteborg, där han mötte Landshövding Lars Bäckström samt hade diskussioner med Professor Karin Markides, rektor för Chalmers tekniska högskola, och Professor Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, angående främjandet av det akademiska utbytet och personutbytet mellan Japan och de två högskolorna. Ambassadören träffade också Dan Olsson, VD för Stena AB, och Carl Johan Hagman, VD för Shipping, Drilling and Ferries, och fick bland annat en genomgång av deras verksamheter. Dessutom besökte ambassadören Världskulturmuseet och GöteborgsOperan.