24 oktober 2012

Föreläsning av Professor Masaaki Morikawa

Professor Morikawa föreläser

Den 24 oktober medverkade Japanska Ambassaden vid föreläsningen på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) av Masaaki Morikawa, professor inom miljöinriktad molekylärbiologi vid Graduate School of Environmental Science på Hokkaido University. Det huvudsakliga temat för föreläsningen var forskning om möjliga användningsområden för mikroorganismer, med särskilt fokus på biofilm som mikroberna formar. Det är ett forskningsområde som förväntas bli ett kraftfullt verktyg för framtida innovation inom miljöområdet. Syftet med föreläsningen var att främja diplomatin inom vetenskap och teknik, att stärka kunskapsutbytet mellan de nordiska länderna och att presentera japansk spjutspetsforskning.