Möten med finansminister Anders Borg och riksbankschefen Stefan Ingves

19 september och 3 oktober 2012

Med finansminister Anders Borg
Med finansminister Anders Borg.
Med riksbankschefen Stefan Ingves och vice riksbankschefen Barbro Wickman-Parak
Med riksbankschefen Stefan Ingves och
vice riksbankschefen Barbro Wickman-Parak.

Ambassadör Watanabe träffade Sveriges finansminister Anders Borg den 19 september 2012. Ambassadören träffade dessutom riksbankschefen Stefan Ingves den 3 oktober. Finansministern och riksbankschefen ska besöka Japan i mitten av oktober för att delta i de årliga mötena organiserade av Världsbanken och IMF, vilka år 2012 hålls i Tokyo.