31 januari 2012

Samtal med ministrarna Björling och Erlandsson

Från vänster: Ambassadör Watanabe、Minister Björling, Minister Erlandsson och Fru Watanabe
Från vänster: Ambassadör Watanabe, Minister Björling,
Minister Erlandsson och Fru Watanabe

Ambassadör Yoshiki Watanabe träffade handelsminister Ewa Björling och landsbygdsminister Eskil Erlandsson den 31 januari. Handelsminister Björling åker till Japan den 8-10 februari för att besöka läkemedelsföretag och tala om "SymbioCity"; det projekt for miljövänlig och hållbar samhällsutveckling som nu utvecklas i Sverige. Landsbygdminister Erlandsson är genom projektet "Sverige – Det nya matlandet" engagerad i att sprida svensk mat och svensk matkultur internationellt.