19 januari 2012

Besök på Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende

Ambassadören med verksamhetschefen Eva Bergman framför kvalitetsutmärkelsen. Ambassadören håller i en introduktionsbroschyr för äldreboendet.
Ambassadören med verksamhetschefen Eva Bergman
framför kvalitetsutmärkelsen. Ambassadören håller i en
introduktionsbroschyr för äldreboendet.

Den 19 januari besökte ambassadör Watanabe Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende i Stockholms innerstad. Äldreboendet är ett utav två äldreboenden som drivs av Stockholms Äldreboende AB (som grundades av sjuksköterskor) på uppdrag av Norrmalms stadsdelsförvaltning. Vård-och omsorgsboendet fick Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2011.

Verksamhetschefen Eva Bergman har erfarenhet från Japan efter en lång vistelse där för länge sedan. Eva Bergman berättade att hon har lärt sig mycket från Japan i hur man tillhandahåller hög kvalité i service, till exemple från Toyotas lean system.

Många av de boende på vård-och omsorgboendet är dementa. Vi upplevde att äldreboendet ger värdig individanpassad vård till de boende och att de anstränger sig för att ständigt förbättra sin service genom att ha en tillräckligt stor personalförsörjning. Detta skulle kunna vara en framgångsrik model för svenska äldreboenden i urbana områden.