19 januari 2012

Firandet av släppet av boken "Japan nu"

Ambassadör Watanabe höll ett gratulationstal vid en mottagning på Utrikespolitiska Institutet den 19 januari, med anledning av firandet av släppet av den Japan-relaterade boken "Japan nu". I sitt tal nämnde han att omvärldens uppmärksamhet på Japan har ökat i spåren av den stora jordbävningen i östra Japan i mars förra året, och att den här boken absolut kan tjäna som ett svar på den uppmärksamheten och hjälpa svenskar till ökad förståelse om vad som händer i Japan.

Många var med och firade, bland annat Trygve Carlsson, förlagschef på Carlsson Bokförlag, och Pia Moberg, forskare vid Utrikespolitiska Institutet och en av bokens redaktörer.