22 oktober 2011 

Överlämningen av Naoya Uchimura-priset till SU-EN

Ambassadör Watanabe överlämnar diplom och blomsterbukett
Ambassadör Watanabe överlämnar
diplom och blomsterbukett.
Naoya Uchimura-pristagaren SU-EN:s tacktal
Naoya Uchimura-pristagaren SU-EN:s tacktal.

Den 22 oktober ägde en ceremoni rum för årets Naoya Uchimura-pristagare SU-EN vid Dansens Hus, och ambassadör Watanabe överlämnade diplom och blomsterbukett med mera. Naoya Uchimura-priset skapades av Uchimuras familj år 1992 för att fortsätta att i Uchimuras anda främja utländska personer som älskar japansk scenkonst. Varje år, efter granskning och bedömning av sammanträdet för medlemsländerna i International Theater Institute (ITI), utdelas priset till personer som genom sin verksamhet eller sina verk främjat utmärkt japansk scenkonst.