18-19 oktober 2011

Ambassadör Watanabes besök i Östergötland, inklusive Linköping

Besök på Saabs fabrik i Linköping
Besök på Saabs fabrik i Linköping.

Den 18-19 oktober besökte Ambassadör Watanabe och hans fru Linköping och andra delar av Östergötland. Där besökte de Linköpings universitet, som har fördjupat sin relation med flera japanska universitet. De besökte även tillverkningsfabriker som BT/Toyota och Saab med flera.