6-7 oktober 2011

Första workshoppen i den gemensamma studien mellan japanska och svenska försvarsinsititut

Totalförsvarets Forskningsinstituts generaldirektör Jan-Olof Lind tillsammans med deltagare och Japans ambassadör Yoshiki Watanabe
Totalförsvarets Forskningsinstituts generaldirektör Jan-Olof Lind
tillsammans med deltagare och Japans ambassadör Yoshiki Watanabe.

Den 6-7 oktober 2011 hölls den första workshoppen i Totalförsvarets Forskningsinstitut FOIs och the National Institute for Defense Studies NIDS gemensamma rysslandsstudie vid FOIs lokaler i Kista. Denna studie har nyligen startats som en del av japanskt-svenskt försvarsutbyte under 2011. Efter inledningsanföranden av generaldirektör Jan-Olof Lind och Japans ambassadör Yoshiki Watanabe kunde deltagarna utbyta synpunkter utifrån sina olika perspektiv – öst och väst. Nästa workshop i studien är planerad att hållas i Japan.