Japans utrikesministers utmärkelse till Eiko Duke

17 september 2008

Den 17 september ägde en ceremoni rum för Eiko Duke på Japans ambassadörs residens. Hon fick ta emot Japans utrikesministers utmärkelse för sina insatser som främjar den japanska kulturen i Sverige. Under ceremonin överlämnade ambassadör Nakajima det diplom och den silverskål som representerar utmärkelsen. I sitt tacktal berättade Eiko Duke, som är aktiv som Associate Professor av Urasenke-skolan, att det är hennes stora glädje att hon kan bidra till att förklara och sprida japansk kultur genom aktiviteter som översättning, främjandet av teceremonin och presentationer av den japanska kokkonsten. Denna glädje delades också av hennes familj som närvarade vid ceremonin.

Eiko Duke tar emot diplomet från ambassadör Nakajima
Eiko Duke tar emot diplomet från ambassadör Nakajima.
Paret Duke tillsammans med ambassadörsparet
Paret Duke tillsammans med ambassadörsparet.