Ship for World Youth Program ~MEIJI 150th~
– Från 15 januari till 1 mars 2019

Nippon Maru

Ship for World Youth Program (SWY) är ett internationellt ungdomsutbytesprogram som anordnas och finansieras av Japans regering. Det påbörjades år 1988 som en vidareutveckling av Japanese Youth Goodwill Cruise Program, vilket var ett av programmen som inleddes 1967 för att fira hundraårsminnet av Meijirestaurationen. 2019 års program ville särskilt uppmärksamma 150-årsminnet av Meiji-perioden och fick därför namnet Ship for World Youth Program ~MEIJI 150th~.

Under Ship for World Youth Program ~MEIJI 150th~ delade 122 japanska ungdomar och 120 ungdomar från 10 andra länder det dagliga livet ombord på ett fartyg i cirka 5 veckor. De deltagande ungdomarna studerade och diskuterade ämnen av gemensamt intresse ur ett globalt perspektiv genom föreläsningar, kulturutbyten, sport, seminarier, klubbaktiviteter med mera.

Deltagare från Sverige har bjudits in vid sex tillfällen, och informationen på denna sida gäller alltså det senaste tillfället. Ny information kommer att presenteras på ambassadens webbplats när svenska deltagare återigen inbjuds att delta, men vi har för närvarande inget besked att ge om när så kan bli fallet.

Syften

Bland syftena med programmet Ship for World Youth Program ~MEIJI 150th~ ingick:

Programmets innehåll

Programmet omfattade aktiviteter i Japan (15–26 januari) och ombord på ett fartyg (27 januari till 1 mars). I programmet ingick:

Schema

15–26 januariAktiviteter i Japan.
27 januariAvresa från Yokohama, Japan.
31 januariFörberedelser i Naha, Japan, inför den internationella delen.
4 februariPåfyllning av bränsle och vatten i Republiken Palau.
8–9 februariAktiviteter i Darwin, Australien.
15–17 februariAktiviteter i Brisbane, Australien.
21 februariPåfyllning av bränsle och vatten i Honiara, Salomonöarna.
1 marsAnkomst till Tokyo, Japan, och därefter hemresa.

Deltagande länder

Urvalsprocess och resultat

Efter en omfattade urvalsprocess med ansökan och telefonintervjuer fastställdes följande personer som deltagare från Sverige i 2019 års SWY, Ship for World Youth Program ~MEIJI 150th~:

Den 7 december 2018 gjorde de ett besök på ambassaden.

Ship for World Youth Alumni Association Sweden

Den svenska föreningen för tidigare deltagare, vilka är aktiva både nationellt och internationellt. De tidigare svenska deltagarna delar gärna med sig av sina erfarenheter för en fördjupad förståelse för programmet och vad det innebär att delta i det, och de kan nås såväl via föreningens webbplats som dess Facebook-sida.

Intryck från en tidigare deltagare

Resan var bland det bästa jag har fått uppleva hittills i mitt liv och jag är djupt tacksam att Japan har gett mig dessa upplevelser, breddat mina synsätt och gett mig kontakter och vänner över hela världen. Vi har en mailinglista som används varje dag. Där pratar deltagare ända från SWY1, så SWY-andan lever i högsta grad.

Som vid alla dessa fantastiska utbyten handlar det om att hitta människor som har ett stort intresse för Japan, för andra kulturer och för diskussioner. Det handlar också om människor som kan berätta om Sverige och är pålästa om hur vårt samhälle fungerar, gärna ur olika perspektiv med olika bakgrund och liv och sysselsättningar.

Tanken är också att vara aktiv när man kommer hem. Vi har bland annat ett homestay network, och vid flera tillfällen har deltagare besökt Sverige och då bott hos oss. 1998 hade vi en hel grupp med studenter från Japan som fått kontakt med oss via IYEO och Tamae Saito. Vi är också flera som har varit tillbaka i Japan på olika konferenser dit vi har blivit inbjudna för att representera Sverige.

Jenny Magnusson
Deltagare SWY10, 1998

Nippon Maru i Vancouver