Ship for World Youth
Program 2022 (SWY Hybrid)

Internationellt ungdomsutbyte,
dels online i november–december 2022,
dels i Japan under ett par veckor i februari 2023.

Sista ansökningsdatum måndagen den 15 augusti 2022.

Svenska ungdomar inbjuds återigen att delta i Ship for World Youth Program (SWY), ett internationellt ungdomsutbytesprogram som anordnas och finansieras av Japans regering. Det började år 1988 som en vidareutveckling av Japanese Youth Goodwill Cruise Program, vilket var ett av programmen som inleddes 1967 för att fira hundraårsminnet av Meijirestaurationen.

Deltagare från Sverige har bjudits in vid sju tidigare tillfällen. Med hänsyn till deltagarnas säkerhet har programmet under pandemin inte kunnat hållas som vanligt ombord på ett kryssningsfartyg. Denna gång kommer det istället att bestå av en online-del i november–december 2022 och ett tvåveckorsprogram i Japan under februari 2023.

Mål och syfte

Ship for World Youth Program fokuserar på att erbjuda deltagande ungdomar med olika bakgrund en möjlighet att utveckla sina färdigheter och förmågor inom kommunikation, ledarskap, administration och förståelse för olika kulturer. Detta görs via diskussioner, kulturutbyten och grupparbeten som deltagarna själva planerar och genomför. En viktig målsättning är också att lägga grunden för ett starkt nätverkande över de nationella gränserna. Syftet är att bidra till att hjälpa nästa generations ledare, vilka behövs för att leda och vägleda människor i samhället, på såväl lokal nivå som internationellt.

Programmets innehåll

Deltagare

Preliminärt schema

26 november 2022 (lördag), 17:00–20:00 (JST)Online-utbyte.
3 december 2022 (lördag), 17:00–20:00 (JST)Online-utbyte.
10 december 2022 (lördag), 17:00–20:00 (JST)Online-utbyte.
19 november–18 december 2022Fria aktiviteter i virtuell mötesplats.
7 februari 2023 (tisdag)Ankomst till Japan.
8–10 februari 2023Förberedelser online inför de fysiska mötena.
11–20 februari 2023Det huvudsakliga utbytesprogrammet med fysiska möten.
21 februari 2023 (tisdag)Avfärd från Japan.

Observera att tiderna är angivna i JST, japansk tid.

Deltagares kvalifikationer

Följande kvalifikationer gäller de åtta ungdomsdeltagarna från Sverige. Den nationella ledaren kommer att rekryteras separat.

Hur man söker

Endast svenska medborgare kan ansöka via Japanska ambassaden i Sverige. Ansökan ska göras på engelska, och följande ska ingå:

Ansökan skickas till:

Japanska Ambassaden
Kultur- och informationsavdelningen
Gärdesgatan 10
115 27 Stockholm

Märk kuvertet "Ship for World Youth". Ansökan skall vara ambassaden tillhanda senast måndagen den 15 augusti 2022.

Faxade eller elektroniska ansökningar accepteras ej. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista ansökningsdatum beaktas inte heller.

Inkomna ansökningar returneras ej. Bifoga aldrig originaldokument som du vill behålla.

Urvalsprocess och resultat

De mest kvalificerade kandidaterna kommer efter sista ansökningsdatum att kallas till en intervju vilken preliminärt kommer att äga rum i början av september. Intervjuerna hålls på Japanska ambassaden i första hand, men online-intervjuer är möjliga för dem som bor långt från Stockholm. Det är viktigt att man i ansökan har angivit relevant kontaktinformation för perioden, eftersom kallelsen till intervjun kan komma med kort varsel.

Alla sökande meddelas resultatet efter att intervjuerna är avslutade.

Angående hantering av personuppgifter

Frågor

Frågor om Ship for World Youth Program 2022 (SWY Hybrid) kan ställas till Japanska Ambassadens kultur- och informationsavdelning (08-579 353 00, telefontid mån-fre 9.30-12.30). Var snäll och respektera att vi inte besvarar frågor om urvalsprocessen eller enskilda bedömningar av de sökande.

Ship for World Youth Alumni Association Sweden

Den svenska föreningen för tidigare deltagare är aktiv både nationellt och internationellt. Medlemmarna består av tidigare svenska deltagare som gärna delar med sig av sina erfarenheter för en fördjupad förståelse om programmet och vad det innebär att delta i det. De kan nås via föreningens webbplats samt på Facebook och Instagram.