Ship for World Youth
Program 2021 (Online)

Internationellt ungdomsutbyte
i januari–februari 2022.

Sista ansökningsdatum tisdagen den 5 oktober 2021.

Svenska ungdomar inbjuds återigen att delta i Ship for World Youth Program (SWY), ett internationellt ungdomsutbytesprogram som anordnas och finansieras av Japans regering. Det började år 1988 som en vidareutveckling av Japanese Youth Goodwill Cruise Program, vilket var ett av programmen som inleddes 1967 för att fira hundraårsminnet av Meijirestaurationen.

Deltagare från Sverige har bjudits in vid sex tidigare tillfällen. Med anledning av den pågående COVID-19-pandemin kommer programmet denna gång att hållas i form av ett online-utbyte vid fyra tillfällen i början av 2022.

Mål och syfte

Ship for World Youth Program fokuserar på att erbjuda deltagande ungdomar med olika bakgrund en möjlighet att utveckla sina färdigheter och förmågor inom kommunikation, ledarskap, administration och förståelse för olika kulturer. Detta görs via diskussioner, kulturutbyten och grupparbeten som deltagarna själva planerar och genomför. En viktig målsättning är också att lägga grunden för ett starkt nätverkande över de nationella gränserna. Syftet är att bidra till att hjälpa nästa generations ledare, vilka behövs för att leda och vägleda människor i samhället, på såväl lokal nivå som internationellt.

Programmets innehåll

Preliminärt schema

15 januari (lördag)7:00–10:00Inledning, föredrag och diskussion.
22 januari (lördag)7:00–10:00Diskussion och grupparbete.
29 januari (lördag)7:00–10:00Diskussion och grupparbete.
12 februari (lördag)7:00–10:00Diskussion, grupparbete, utvärdering och avslutning.

Observera att tiderna är omräknade till svensk tid. Varje tillfälle äger rum 15:00–18:00 japansk tid.

Deltagande länder

Det totala antalet deltagare är planerat till 80 enligt ovan men kan komma att ändras på grund av oförutsedda omständigheter.

Deltagares kvalifikationer

Hur man söker

Ansökan ska göras på engelska, och följande ska ingå:

Ansökan skickas till:

Japanska Ambassaden
Kultur- och informationsavdelningen
Gärdesgatan 10
115 27 Stockholm

Märk kuvertet "Ship for World Youth". Ansökan skall vara ambassaden tillhanda senast tisdagen den 5 oktober 2021.

Faxade eller elektroniska ansökningar accepteras ej. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar inkomna efter sista ansökningsdatum beaktas inte heller.

Inkomna ansökningar returneras ej. Bifoga aldrig originaldokument som du vill behålla.

Urvalsprocess och resultat

De mest kvalificerade kandidaterna kommer efter sista ansökningsdatum att kallas till en online-intervju, vilken preliminärt kommer att äga rum i mitten eller slutet av oktober. Det är viktigt att man i ansökan har angivit relevant kontaktinformation där man verkligen kan nås med kort varsel under denna tidsperiod, eftersom kallelsen till intervjun kan komma med kort varsel.

När den formella delen av antagningen är helt klar kommer resultatet att presenteras på denna sida.

Angående hantering av personuppgifter

Frågor

Frågor om Ship for World Youth Program 2021 kan ställas till Japanska Ambassadens kultur- och informationsavdelning (08-579 353 00, telefontid mån-fre 9.30-12.30). Var snäll och respektera att vi inte besvarar frågor om urvalsprocessen eller enskilda bedömningar av de sökande.

Ship for World Youth Alumni Association Sweden

Den svenska föreningen för tidigare deltagare, vilka är aktiva både nationellt och internationellt. De tidigare svenska deltagarna delar gärna med sig av sina erfarenheter för en fördjupad förståelse om programmet och vad det innebär att delta i det, och de kan nås via föreningens webbplats samt på Facebook och Instagram.